Member Registration

Best online store for cialis ist viagra in luxemburg rezeptpflichtig herbal viagra gold.

VIJAY R MORE

महोदय,   मला आपल शहर पाहण्यासाठी परिवारासोबत (2+3) यावयाचे आहे तरी राह्ण्याबाबत काय व्यवस्था आहे क्रुपया मला लवकर कलवावे॰ = विजय मोरे औरंगाबाद-431005 मो॰ 9423454756

Paresh Chavan

Namaskar. There are many members in this group. Good to see that. I have 1 request for all, can we start some sports activities or a sports team in bangalore where all marathi people will be playing. My request is to start a Marathi Cricket Team and play matches here in bangalore. Waiting to hear positive for the group members. :)

-->

Sanavivi

सनविवि एप्रिल'१५ ...                           

 

"संगीतावर बोलू काही" सादरकर्त्या - श्रीमती नीलकमल , पुणे

कार्यक्रमाचे स्वरूप असे असेल - एक गाणे त्या म्हणतील आणि नंतर शब्दाचे, तालाचे , सुराचे महत्व सांगतील वेगवेगळ्या प्रकारचे संगीत कसे गायचे याचे उदाहरण आणि माहिती त्या देतील ( उदा . ख्याल , नाट्य संगीत , सुगम संगीत इ . वेगवेगळे प्रकार गाताना काय करावे ).